Disclaimer

Algemeen

Saxion spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Saxion is voor eigen rekening en risico. Saxion sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Saxion behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Saxion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Wijzigingen in het onderwijsaanbod worden in overleg met de opleidingscommissie, de examencommissie en de medezeggenschapsraad doorgevoerd.

Saxion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Saxion aangeboden informatie op de sites van Saxion.

Saxion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Saxion aangeboden- informatie op de sites van Saxion. Saxion behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Saxion.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Saxion liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Saxion is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Saxion en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Bij het plaatsen van informatie op deze website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties.

Mocht er iemand zijn die teksten of beelden van onze site wil gebruiken of meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met: Nienke de la Bey: n.d.h.peek@saxion.nl

Privacy

Saxion respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze websites worden opgegeven worden niet verstrekt aan, of doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Saxion zelf worden gebruikt voor marketing doeleinden. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

Toegang

Saxion behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Saxion de toegang tot de websites monitoren.

Gebruik cookies

Werkenbijsaxion.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Saxion kan cookies daarom niet gebruiken om bezoekers persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om bezoekers op websites van derden te identificeren. Cookies kunnen computers van bezoekers, of de bestanden daarop, niet beschadigen.

Saxion gebruikt cookies voor:

Webstatistieken: Saxion maakt gebruik van Google Analytics om onze websites te analyseren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om bezoek aan onze site te analyseren. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte.
Social Media: Op de site maken we gebruik van Social Media als Facebook, Youtube en Twitter. We willen de mogelijkheid bieden om onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals Facebook. Deze externe partijen analyseren het klikgedrag via een cookie.
Cookies kun je alleen zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Wij wijzen je er op dat je na het uitschakelen van cookies niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten.