Lector Businesscreation - School of Commerce & Entrepreneurship

 • Locatie: Enschede/Deventer
 • Reageer voor: 25-03-2018

Deel vacature op:

Parttime
0,6 - 0,8 fte - 24-32 uur

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Het valoriseren en naar de markt brengen levert voor ondernemers kansen maar ook uitdagingen op. Het lectoraat Businesscreation houdt zich samen met bedrijven, overheden, organisaties en studenten bezig met onderzoek naar de kritische succesfactoren voor valorisatie en ondernemen in een door technologie gedreven context.

Samenwerken is essentieel. De lector ontwikkelt de onderzoeksagenda op basis van vragen uit de beroepspraktijk. Dit gebeurt in nauw overleg met de Saxionopleidingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met inzet van docent-onderzoekers en waar mogelijk met studenten. Op deze wijze leidt het lectoraat de volgende generatie professionals op, die bijdragen aan duurzame economische activiteiten.

De lector werkt hiertoe nadrukkelijk samen met andere lectoren uit de verschillende domeinen binnen een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het economische domein en geeft zo de eigen onderzoeksagenda en de corporate onderzoeksagenda van Saxion vorm. Dit geldt in het bijzonder voor het lectoraat Business Creation waarmee het lectoraat Regio-ontwikkeling in samenhang is ontwikkeld. De lectoraten in het economische domein worden ontwikkeld, aangestuurd en ondersteund vanuit een gezamenlijke visie op de relatie tussen werkveld, onderwijs en lectoraten.

Bent u:

 • gepromoveerd, bij voorkeur op een economisch regio-ontwikkeling onderwerp in relatie tot het thema businesscreatie en/of ontwikkeling;
 • een - internationaal opererend - netwerker pur sang;
 • in staat (praktijkgericht) onderzoek om te zetten in  - voor het onderwijs relevante - programma’s en projecten, die voor een belangrijk deel extern gefinancierd worden;
 • een bouwer en (ver)binder, die op inspirerende wijze leiding geeft aan de resultaatverantwoordelijke kenniskring;
 • creatief, innovatief op strategisch niveau en heeft u een flinke dosis realiteitszin, teamgerichtheid en vraaggerichtheid?

Heeft u:

 • affiniteit met de maatschappelijke aspecten van businessontwikkeling;
 • kennis van en affiniteit met het hoger beroepsonderwijs - dit is een pré;
 • de eigenschap docenten en studenten te inspireren? – dit is een must?

Dan gaat u:

 • in overleg met de opleidingen en beroepspraktijk de onderzoeksagenda formuleren, de uitvoering daarvan programmeren en de resultaten zichtbaar maken voor het onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving;
 • deel uitmaken van de onderwijsomgeving en bijdragen aan het onderzoekend onderwijs;
 • met de opleidingen de discussie aan en stimuleert u t.b.v. de deskundigheidsbevordering van medewerkers, de houding en de vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • verantwoordelijk zijn voor de acquisitie, de uitvoering en de publicatie van onderzoeksprojecten op het gebied van businesscreatie. De vraag en behoefte van de regio Oost-Nederland en de Euregio Enschede/Gronau zijn hierbij leidend. Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met het bedrijfsleven en andere onderzoeksinstellingen en dragen bij aan de corporate onderzoeksagenda van Saxion;
 • contacten onderhouden met bedrijven, brancheorganisaties, universiteiten en
 • onderzoeksinstellingen binnen en buiten Nederland. In deze functie bevordert u de kennisvalorisatie tussen Saxion en het bedrijfsleven of organisaties in haar regio door het operationaliseren van de schakels in het innovatieproces ten behoeve van een kansrijke innovatie en kennisvalorisatie;
 • leidinggeven aan het lectoraat Businesscreation. Dit lectoraat bestaat uit: de lector en zijn of haar kenniskring, bestaande uit hoog opgeleide, in hoge mate zelfstandig opererende docent/onderzoekers;
 • tezamen met de directeur van de academie SCE zorgdragen voor een adequate personele invulling van deze kenniskring;
 • de orderportefeuille van het lectoraat businesscreation beheren.

Uw nieuwe werkomgeving
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten met de belofte "Get ready for a smart world" op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.Als medewerker van Saxion verandert u mee in de voortdurend veranderende maatschappij. U past uw kennis en vaardigheden dagelijks toe in een dynamische werk- en leeromgeving. Bezieling voor het vak én studenten, resultaatgerichtheid, proactieve kennisdeling en zelfsturing staan daarbij centraal.

Uw thuisbasis: De School of Commerce & Entrepreneurship

Wat bieden wij?
Een aanstelling als Lector 2. De duur van de arbeidsovereenkomst is 1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor vervolgens nog eens 3 jaar bij goed functioneren. Uw salaris is, afhankelijk van uw kennis en ervaring, maximaal € 6.940,60 bruto per maand (schaal 15 -cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvangt u 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams. Het is een afwisselende functie met ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Is dit uw baan?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 25 maart 2018 via het formulier achter de sollicitatiebutton rechts op deze pagina en vul het sollicitatieformulier in. 
Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Wij gaan eerst in gesprek met interne kandidaten, daarna met de externe kandidaten.

Wilt u meer informatie over de functie?
Op verzoek kunnen we u de aanvraag voor het lectoraat, de visie op onderwijs en onderzoek en de gezamenlijke visie van het economisch domein van Saxion toesturen. Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw K. Verschoor, directeur van de School of Commerce & Entrepreneurship telefoon 06-53320524. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Overige vacatures

Collega's vertellen. Lees hun verhalen

Als je bij Saxion komt werken, krijg je er ruim 2.700 collega's bij. Maak hieronder kennis met een aantal van hen. Zo krijg je een goede indruk van hun werkzaamheden, lees je wat zij leuk vinden aan hun baan en hoe zij bijdragen aan uitstekend en inspirerend onderwijs!

Kasper Kamperman, Saxion Kasper Kamperman Docent en Course Developer Creative Media & Game Technologies
Frank Evers, Saxion Frank Evers Docent Marketing en Nieuwe Media Hospitality Business
Maerhaba Yishake, Saxion Maerhaba Yishake Docent Business, Building & Technology
Lonneke Brands, Saxion Lonneke Brands Instructional Designer ICTO