Teammanager Facility Management - Hospitality Business School

 • Locatie: Deventer
 • Reageer voor: 06-05-2018

Deel vacature op:

Fulltime
1,0 fte  = 40 uur

Ben je:

 • een inspirerende persoonlijkheid die ervaring heeft met het leidinggeven aan professionals met verschillende (internationale) achtergronden;
 • een coach met het vermogen om vanuit vertrouwen te luisteren, te verbinden en te reflecteren;
 • een sparringpartner voor zowel het opleidingsteam en het management/beleidsteam als interne en externe samenwerkingspartners;
 • in je dagelijkse werkzaamheden bewust van je rol als onderwijskundig leider en ben je in staat om regie te voeren op de gewenste inhoud;
 • iemand met passie voor onderwijs en onderzoek en het werken met en voor adolescenten;
 • creatief, gastvrij, leergierig en in staat je eigenaar te voelen van je verantwoordelijkheden;
 • iemand die zich kan vinden in bijgevoegd profiel?

Heb je:

 • minimaal een masteropleiding, bij voorkeur richting verandermanagement, en enige jaren ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur binnen het hbo;
 • een goede beheersing van zowel de Engelse (minimaal Cambridge Advanced Level) als de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling en zelfsturingsprincipes binnen het hbo;
 • vaardigheden op het gebied van het begeleiden van organisatie- en groepsveranderingsprocessen in de context van projectonderwijs;
 • de vaardigheid om kritisch te zijn naar management, medewerkers en jezelf;
 • een lerende houding;
 • affiniteit met ‘Hospitality Business’ en/of Facility Management, blijkend uit visie en/of relevante werkervaring;
 • oog voor interculturele en internationale aspecten van studenten en medewerkers?

Dan ga je:

 • leidinggeven aan een veelzijdig team dat waarde hecht aan professionele ruimte en plezier in het werk;
 • individuele team-coördinatoren en het team als geheel coachen en verbinden door in te zetten op de talenten en behoeften van de medewerkers;  
 • vanuit je ervaring op onderwijskundig gebied een bijdrage leveren aan de verbetering en vernieuwing van het curriculum Facility Management;  
 • regie voeren op het planmatig en systematisch organiseren en managen (PDCA) van onderwijsprocessen, zodat samen met de teamleden, commissies en overige sparringpartners de gewenste resultaten worden behaald;
 • het docententeam faciliteren in haar vermogen voor de opleiding relevante kennis te ontwikkelen;
 • samenwerken met de collega’s, projectgroepen, onderzoekers en lectoraten van Saxion.

Het profiel
De ideale FM-Teammanager is iemand die:

 • werkervaring heeft in het HBO: weten wat daar organisatorisch, qua planning en besluitvormingsprocessen allemaal bij komt kijken. Achterliggende reden: de Teammanager heeft aansturingstaken in het geheel van de PDCA-cyclus en dient daar dus (helikopter-)zicht op te hebben om die cyclus te kunnen managen. Daarnaast is het van belang om bij te kunnen dragen aan de HBS-visie en deze met je team te kunnen vertalen naar de FM-opleiding.
 • ervaring heeft met procesbegeleiding. Achterliggende reden: in het kader van onderwijsvernieuwing maakt het FM-team een belangrijke ontwikkeling mee waarbij onder meer keuzes gemaakt dienen te worden t.a.v. taakverdelingen (al dan niet in de vorm van het werken met taakteams), samenwerking en kennisdeling. De Teammanager moet in staat zijn het FM-team 'mee te nemen' in die ontwikkeling en besluitvormingsprocessen daaromtrent te managen. Het is in dat licht een pre als de kandidaat kennis heeft van en ervaring m.b.t. zelfsturingsprincipes.
 • liefst ervaring heeft in de wereld van Facility Management of in ieder geval affiniteit. NB: dit is slechts een aanvullende wens. Achterliggende reden: de Teammanager dient a.h.w. te kunnen fungeren als 'boegbeeld' van de opleiding FM, zowel intern naar studenten als extern naar het FM-werkveld waar in het kader van het streven naar ervaringsleren steeds meer mee wordt samengewerkt.
 • in staat is om flexibel te schakelen tussen de diverse Quinn managementrollen, afhankelijk van wat gezien de werkcontext vereist is. Het kunnen hanteren van een grote mate van 'gedragscomplexiteit' in de stijl van leidinggeven is van belang in de hectiek van het dagelijkse werk. Dit vereist de competentie om te kunnen reflecteren op zowel anderen als jezelf.
 • goed kan samenwerken met verschillende gremia in de onderwijsorganisatie, waaronder collegae teammanagers, directie, lectoraten, onderzoekers en projectgroepen.

Jouw nieuwe werkomgeving
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten met de belofte "Get ready for a smart world" op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Saxion Hospitality Business School
De volgende opleidingen maken onderdeel uit van de Hospitality Business School:

 • bacheloropleidingen: Facility Management (FM), Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO), Hotel Management (HM) en Interior Design & Styling (IDS) in Deventer en Apeldoorn
 • masteropleidingen: Facility and Real Estate Management, Master of Business Administration en Master of Arts in Management in Deventer

Er studeren ongeveer 2.200 studenten in onze voltijd, deeltijd, Engelstalige bachelorprogramma’s en masteropleidingen.

Saxion Hospitality Business School
Met actueel en innovatief onderwijs en onderzoek richten we ons op de vraagstukken van de toekomst en de verwachtingen van het werkveld. We kiezen hierbij voor vraagstukgericht onderwijs. De student leert door directe ervaring in zowel het regionale als het mondiale beroepenveld. Vraagstukken uit dat beroepenveld vormen de basis voor een betekenisvolle leeromgeving waarin studenten ervaring op doen, reflecteren en werken aan persoonlijke en functionele kennis, vaardigheden en attitude. Dit vraagt om een actieve participatie van studenten, het werkveld, de docenten en de lectoraten. Ook leren wij studenten over grenzen heen te kijken en met innovatieve, economisch haalbare en maatschappelijk gewenste oplossingen te komen. In deze snel veranderende wereld krijgt gastvrijheid een steeds belangrijkere rol in het economisch domein. Gastvrijheid zien wij als een concreet product voor bedrijven, instellingen en organisaties, als basishouding en als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zetten wij ons - samen met het werkveld en onze studenten - in om de wereld een beetje gastvrijer te maken.

Wat bieden wij?
Een aanstelling als hoofddocent/onderzoeker. De functie is vooralsnog tijdelijk, d.w.z. tot augustus 2019. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 5.301,29 (schaal 12- cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 6 mei 2018 via het formulier achter de sollicitatiebutton rechts op deze pagina. Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Wij gaan eerst in gesprek met interne kandidaten, daarna met de externe kandidaten.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 14 mei aanstaande. Het sollicitatiegesprek wordt in het Nederlands gevoerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Wil je meer informatie over de functie? 
Dan kun je terecht bij Derk Blijleven, directeur Hospitality Business School, bereikbaar via het secretariaat 088 – 019 3591 of telefoon 06 – 109 80 922.

Acquisitie naar aanleiding van de vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld

 

Overige vacatures

Collega's vertellen. Lees hun verhalen

Als je bij Saxion komt werken, krijg je er ruim 2.700 collega's bij. Maak hieronder kennis met een aantal van hen. Zo krijg je een goede indruk van hun werkzaamheden, lees je wat zij leuk vinden aan hun baan en hoe zij bijdragen aan uitstekend en inspirerend onderwijs!

Kasper Kamperman, Saxion Kasper Kamperman Docent en Course Developer Creative Media & Game Technologies
Frank Evers, Saxion Frank Evers Docent Marketing en Nieuwe Media Hospitality Business
Maerhaba Yishake, Saxion Maerhaba Yishake Docent Business, Building & Technology
Lonneke Brands, Saxion Lonneke Brands Instructional Designer ICTO