Lector Blockchain - Academie Financiën, Economie en Management

 • Locatie: Enschede en Deventer
 • Reageer voor: 31-08-2018

Deel vacature op:

Parttime
0,6 – 0,8 fte = 24 - 32 uren

Met blockchain staan we aan de vooravond van de introductie van een technologie met een ingrijpende, mogelijke disruptieve impact op de toekomstige financiële functie. Hoe het toekomstige speelveld eruit gaat zien is nog moeilijk in te schatten. De uitdaging waar we voor staan is het doorgronden van de mogelijkheden en de impact van blockchain en deze kennis over te dragen aan studenten en het werkveld.

Het lectoraat blockchain houdt zich samen met bedrijven en overheden, kennispartners, docenten en studenten daarom bezig met: onderzoek naar de (mogelijke) inzet van blockchain in met name het financiële domein en het gebruik van smart contracts. De kernvraag daarbij is voor welke vraagstukken de blockchain geschikt is, onder welke voorwaarden en voor welke organisaties de blockchain interessant is en wat de impact is op organisaties. Daartoe zoekt het lectoraat actief naar (experimentele) ontwikkelingen in en met de beroepspraktijk.

Het lectoraat deelt de verworven kennis met de praktijk en het onderwijs met als doel:

 • de mogelijkheden en impact van blockchain te duiden, met name voor vernieuwing van de financiële functie, en zo de concurrentiekracht te versterken van het (regionale) werkveld. Niet alleen voor grote bedrijven maar met name ook voor MKB bedrijven;
 • de beroepsbekwaamheid van de studenten te versterken.

Samenwerken is essentieel. De lector ontwikkelt de onderzoeksagenda op basis van vragen uit de beroepspraktijk en in nauw overleg met de Saxionopleidingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met inzet van docent-onderzoekers en waar mogelijk met studenten. Op deze wijze draagt het lectoraat bij aan het opleiden van de volgende generatie professionals.

De lector werkt nadrukkelijk samen met andere lectoren binnen een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het economische domein en geeft zo de eigen onderzoeksagenda en de corporate onderzoeksagenda van Saxion vorm. De lectoraten in het economische domein worden ontwikkeld, aangestuurd en ondersteund vanuit een gezamenlijke visie op de relatie tussen werkveld, onderwijs en lectoraten.

Ben je:

 • gepromoveerd, bij voorkeur op een bedrijfseconomisch/bedrijfskundig onderwerp, het is een pre als dit in relatie staat tot het thema blockchain;
 • een - internationaal opererend - netwerker pur sang;
 • in staat (praktijkgericht) onderzoek om te zetten in - voor het onderwijs relevante - programma’s en projecten, die voor een belangrijk deel extern gefinancierd worden;
 • een bouwer en (ver)binder, die op inspirerende wijze leiding geeft aan het lectoraat blockchain;
 • creatief, innovatief op strategisch niveau en in het bezit van een flinke dosis realiteitszin, teamgerichtheid en vraaggerichtheid?

Heb je:

 • kennis van blockchain toepassingen en affiniteit met de financieel-economische ontwikkelingen rondom blockchain;
 • kennis van en affiniteit met het hoger beroepsonderwijs - dit is een pré;
 • de eigenschap docenten en studenten te inspireren? – dit is een must?

Dan ga je:

 • in overleg met de opleidingen en beroepspraktijk de onderzoeksagenda formuleren, de uitvoering daarvan programmeren en de resultaten zichtbaar maken voor het onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving;
 • deel uitmaken van de onderwijsomgeving en bijdragen aan het onderzoekend onderwijs;
 • verantwoordelijk zijn voor de acquisitie, de uitvoering en de publicatie van onderzoeksprojecten op het gebied van toepassingen van blockchain. De vraag en behoefte van - in eerste instantie - de regio Oost-Nederland en de Euregio Enschede/Gronau zijn hierbij leidend. Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met het bedrijfsleven en andere onderzoeksinstellingen en dragen bij aan de corporate onderzoeksagenda van Saxion;
 • contacten onderhouden met bedrijven, brancheorganisaties, universiteiten en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Nederland. In deze functie bevorder je de kennisvalorisatie tussen Saxion en het bedrijfsleven of organisaties in haar regio door het operationaliseren van de schakels in het innovatieproces ten behoeve van een kansrijke innovatie en kennisvalorisatie;
 • leidinggeven aan het lectoraat blockchain. Dit lectoraat bestaat uit de lector en zijn of haar kenniskring. De kenniskring bestaat uit hoog opgeleide, in hoge mate zelfstandig opererende docent/onderzoekers;
 • tezamen met de directeur van de academie Financiën, Economie & Management (FEM) zorgdragen voor een adequate personele invulling van deze kenniskring;
 • de orderportefeuille van het lectoraat blockchain beheren.

Jouw nieuwe werkomgeving
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten met de belofte "Get ready for a smart world" op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer. Als medewerker van Saxion verander je mee in de voortdurend veranderende maatschappij. Je past jouw kennis en vaardigheden dagelijks toe in een dynamische werk- en leeromgeving. Bezieling voor het vak én studenten, resultaatgerichtheid, proactieve kennisdeling en zelfsturing staan daarbij centraal.

Academie Financiën, Economie & Management
Technologische ontwikkelingen veranderen onze samenleving in een hoog tempo. Nieuwe beroepen ontstaan, terwijl inhoud en aard van bestaande beroepen veranderen. De academie Financiën Economie & Management (FEM) leidt wendbare financiële professionals op die daarop zijn voorbereid. Ze zijn van waarde in een voortdurend veranderende omgeving. En zij weten zich verder te ontwikkelen in een loopbaan met steeds minder zekerheden en routine. De academie onderhoudt daartoe intensief contact met bedrijven en organisaties. We doen dat vanuit de overtuiging dat we opleiden voor, met en in het werkveld. We realiseren ons dat we deels ook laten opleiden door het werkveld. Op deze wijze halen we actuele ontwikkelingen uit het werkveld versneld naar de opleidingen en dragen we zelf bij aan de ontwikkelingen van dat werkveld.

Met onderwijsinstellingen in o.a. Europa en Azië onderhouden we intensieve contacten. We bevorderen dat studenten en docenten internationale competenties ontwikkelen, noodzakelijk om zich in een internationale wordende arbeidsmarkt staande te houden. Talentvolle buitenlandse studenten kunnen de Nederlandse economie versterken.

We stellen hoge eisen aan ons zelf en aan onze studenten, het werkveld beoordeelt daarom de afgestudeerden van onze opleidingen positief. We verzorgen voor ruim 1.500 studenten de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie (inclusief internationale varianten International Finance & Accounting, International Finance & Accounting short degree en de deeltijdvariant BECO/SPS) en Fiscaal Recht en Economie. In de avonduren wordt de deeltijdvariant BECO/SPS aangeboden. Naast deze opleidingen biedt de academie ook cursussen op maat aan voor bedrijven en instellingen. Er worden lessen verzorgd op de vestigingen in Enschede en in Deventer.

Wat bieden wij?
Een aanstelling als Lector 3. De duur van de arbeidsovereenkomst is 1 jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor vervolgens nog eens 3 jaar bij goed functioneren. Jouw salaris is, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, maximaal € 6.475,81 bruto per maand (schaal 14 -cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams. Het is een afwisselende functie met ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 31 augustus 2018 via het formulier achter de sollicitatiebutton rechts op deze pagina en vul het sollicitatieformulier in.

Wil je meer informatie over de functie?
Op verzoek kunnen we je de aanvraag voor het lectoraat, de Saxion visie op onderwijs en onderzoek en de gezamenlijke visie van het economisch domein van Saxion toesturen. Voor verdere informatie kun je terecht bij de heer A.F. (Sander) Reinderink, directeur van de academie Financiën, Economie & Management, 06-30712671.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Overige vacatures

Collega's vertellen. Lees hun verhalen

Als je bij Saxion komt werken, krijg je er ruim 2.700 collega's bij. Maak hieronder kennis met een aantal van hen. Zo krijg je een goede indruk van hun werkzaamheden, lees je wat zij leuk vinden aan hun baan en hoe zij bijdragen aan uitstekend en inspirerend onderwijs!

Dick Mulder, Saxion Dick Mulder Docent Werktuigbouwkunde Academie Life Science, Engineering & Design
Karin Thomassen, Saxion Karin Thomassen Docent Bedrijfskunde Centrum voor Ondernemerschap
Marco Strijks, Saxion Marco Strijks Business developer School of Commerce and Entrepreneurship
Nursel Akdeniz, Saxion Nursel Akdeniz Docent orthopedagogiek Academie Mens & Maatschappij