Lector Smart Functional Materials (textiles) - Academie Creatieve technologie

 • Locatie: Enschede
 • Reageer voor: 31-08-2018

Deel vacature op:

Full time
1,0 fte (40 uur)

Het lectoraat Smart Functional Materials focust qua onderzoek en reflectie op de ontwikkeling van innovatieve textielproducten en –processen en doet dit in drie onderzoekslijnen: duurzame textiel, smart responsive textiel en oppervlakte modificatie. Samen de met de bacheloropleiding Fashion & Textile Technologies en de masteropleiding Innovative Textile Development beschikt het lectoraat over uitgebreide labfaciliteiten. Naast onderzoek speelt het lectoraat een belangrijke rol in regionale, nationale en internationale netwerken op het terrein van textiel onderzoek en beleidvorming. Duurzaamheid, smart technology en functionele toepassingen zijn sleutelwoorden. Alle lopende projecten worden samen met de industrie en met een breed scala aan nationale en internationale onderzoeksinstituten uitgevoerd.

Naast onderzoek draagt het lectoraat bij aan het bachelor- en masteronderwijs. Alle onderzoekers zijn tevens docent. Studenten dragen bij aan onderzoek door het uitvoeren van deelopdrachten in de vorm van stages, afstudeerprojecten of vrij te kiezen onderzoek en doen dit in het kader van de lopende projecten.

Het lectoraat kent hiermee een tweeledige, Saxion-brede opdracht met als organisatorische thuisbasis de Academie Creatieve Technologie en een duidelijke, programmatische positie in - en samenwerking met - de Saxion Research and Graduate School (i.o.) op de strategische onderzoeksagenda van Living Technology.

De lector werkt nadrukkelijk samen met andere lectoren uit de verschillende domeinen binnen een gezamenlijk onderzoeksprogramma van de sector techniek en geeft zo de eigen onderzoeksagenda en de corporate onderzoeksagenda van Saxion vorm. De lectoraten worden ontwikkeld, aangestuurd en ondersteund vanuit een gezamenlijke visie op de relatie tussen werkveld, onderwijs en lectoraten.

Bent u:

 • gepromoveerd, bij voorkeur op een onderwerp dat relevante raakvlakken heeft met de thema's techniek, organische materiaalkunde/chemie, textieltechnologie;
 • ambitieus, zeer communicatief vaardig en in staat om zowel technische, economische als niet-technische of economische belanghebbenden met elkaar te verbinden;
 • door anderen te typeren als een bouwer en binder en geeft u op inspirerende wijze leiding aan mensen;
 • ervaren in het opbouwen van een onderzoeksorganisatie en heeft u aantoonbare leiderschapskwaliteiten;
 • beschikt u over een internationale oriëntatie?

Heeft u:

 • minimaal 10 jaar ervaring met werken op het snijvlak van textieltechnologie en onderzoeksmanagement;
 • een internationale oriëntatie en een netwerk binnen de Europese textielindustrie en onderzoeksgemeenschap;
 • een heldere en innovatieve visie op trends en ontwikkelingen in uw vakgebied en bent in staat deze te vertalen naar de visie van Saxion;
 • een relevant strategisch nationaal en internationaal netwerk;
 • kennis van en affiniteit met hoger onderwijs en onderkent u de fase van ontwikkeling van onze ambitie rondom toegepast onderzoek in interdisciplinaire teams?

Dan gaat u:

 • vorm en leiding geven aan het lectoraat Smart Functional Materials;
 • ontwikkelen en bouwen aan een onderzoeksportfolio dat is afgestemd op behoeftes en vraagstukken uit de markt;
 • bijdragen aan het vertalen van het Strategisch Plan van Saxion, waarin innovatieve technologie de focus is en High Tech Systemen en Materialen het inhoudelijk zwaartepunt, naar een onderzoeksagenda voor het lectoraat;
 • verbinding maken met andere lectoraten en academies binnen Saxion om te komen tot een optimale uitvoering van de onderzoeksagenda;
 • tevens een brug slaan tussen de beroepspraktijk/industrie en de opleidingen zodat, door middel van onderzoek, het onderwijs actueel en innovatief is;
 • ervoor zorgen dat de onderzoek agenda afgestemd is op innovatieve vraagstukken vanuit de markt (regionaal, nationaal en internationaal), waarbij een heldere vraagarticulatie en 'co-creatie' met de markt essentieel is;
 • ervoor zorgen dat de onderzoeksagenda rond textiel afgestemd is op de vraagstukken uit het onderwijs van Saxion;
 • een netwerk van strategische relaties uit industrie en overheid, branche- en beroepsorganisaties onderhouden en versterken;
 • actief voor kenniscreatie en voor verspreiding van onderzoeksresultaten zorgen (bijvoorbeeld artikelen, seminars, presentaties);
 • hiervoor 2e en 3e geldstromen genereren ten behoeve van onderzoeksprojecten middels een actieve acquisitieportfolio.

In overleg met de industrie, de opleiding en de Saxion Research & Graduate School (i.o)  school de onderzoeksagenda formuleren, de uitvoering daarvan programmeren en de resultaten zichtbaar maken voor het onderwijs, de industrie en de samenleving;verantwoordelijk zijn voor de acquisitie, de uitvoering en de publicatie van onderzoeksprojecten op het gebied van innovatieve textielproducten en -processen. De vraag en behoefte van de industrie zijn hierbij leidend. Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met het bedrijfsleven en andere onderzoeksinstellingen en dragen bij aan de corporate onderzoeksagenda van Saxion;leidinggeven aan het lectoraat Smart Functional Materials. Dit lectoraat bestaat uit: de lector, associate lector en zijn of haar kenniskring, bestaande uit hoog opgeleide, in hoge mate zelfstandig opererende onderzoekers/docenten;contacten onderhouden met bedrijven, brancheorganisaties, universiteiten en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Nederland. In deze functie bevordert u de kennisvalorisatie tussen Saxion en het bedrijfsleven of organisaties door het operationaliseren van de schakels in het innovatieproces ten behoeve van een kansrijke innovatie en kennisvalorisatie;tezamen met de directeur van de academie ACT zorgdragen voor een adequate personele invulling van deze kenniskring;de projectenportfolio van het lectoraat Smart Functional Materials beheren.deel uitmaken van de community van lectoren bij Saxion en meer specifiek de Academie Creatieve Technologie en bijdragen aan het onderzoekend onderwijs;met de opleiding de discussie aan en stimuleert u t.b.v. de deskundigheidsbevordering van medewerkers, de houding en de vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Uw nieuwe werkomgeving
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten met de belofte "Get ready for a smart world" op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Het lectoraat maakt deel uit van de Academie Creatieve technologie. ACT staat voor creatief, innovatief en technologisch onderwijs en onderzoek. We zien studenten graag als co-creators en toekomstig pioniers in het alsmaar veranderende werkveld. Saxion wil garant staan voor een goede aansluiting van het onderwijs naar de markt. Dit kunnen wij alleen borgen als we innoveren in het onderwijs. En dat doen we samen met het bedrijfsleven.

Het lectoraat is nauw verbonden met de opleiding Fashion & textile technology en met de master Innovative Textile Development. Bij de opleiding Fashion & Textile Technologies (F&TT) kijken we als geen ander naar de toekomst. Hier leiden we op tot Bachelors of Science titel en kunnen afgestudeerden straks de internationale mode- en textielindustrie met een kritische, onderzoekende houding en relevante kennis van innovatie in deze en aanpalende branches helpen. De Masteropleiding Innovative Textile Development leidt op tot een expert in textielinnovatie. Het programma richt zich op innovatie en duurzaamheid in textiel. Hiermee biedt het een uniek masterprogramma in Nederland en West-Europa.

Wat bieden wij?
Een aanstelling als Lector 2. De looptijd van dit lectoraat is zes jaar. De duur van de aanstelling van de lector bij dit lectoraat is daarom maximaal zes jaar. Deze aanstelling is opgebouwd uit een arbeidsovereenkomst van één jaar die bij goed functioneren een vervolg krijgt in een arbeidsovereenkomst van in totaal drie jaar. Uw salaris is, afhankelijk van uw kennis en ervaring, maximaal € 7.114,12  bruto per maand (schaal 15 -cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvangt u 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams. Het is een afwisselende functie met ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Is dit uw baan?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 31 augustus 2018 via het formulier achter de sollicitatiebutton rechts op deze pagina en vul het sollicitatieformulier in. De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats halverwege september 2018.
Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Wij gaan eerst in gesprek met interne kandidaten, daarna met de externe kandidaten.

Wilt u meer informatie over de functie?
Op verzoek kunnen we u de aanvraag voor het lectoraat, de Saxion visie op onderwijs en onderzoek en het Saxion Strategisch Plan toesturen. U kunt deze documenten opvragen bij Christien Slot, telefoonnummer 088 019 6354. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met drs. Raimond Bartelink, directeur van de Academie Creatieve Technologie, telefoon 0619-073426.

Acquisitie naar aanleiding van de vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld.

Overige vacatures

Collega's vertellen. Lees hun verhalen

Als je bij Saxion komt werken, krijg je er ruim 2.700 collega's bij. Maak hieronder kennis met een aantal van hen. Zo krijg je een goede indruk van hun werkzaamheden, lees je wat zij leuk vinden aan hun baan en hoe zij bijdragen aan uitstekend en inspirerend onderwijs!

Dick Mulder, Saxion Dick Mulder Docent Werktuigbouwkunde Academie Life Science, Engineering & Design
Karin Thomassen, Saxion Karin Thomassen Docent Bedrijfskunde Centrum voor Ondernemerschap
Marco Strijks, Saxion Marco Strijks Business developer School of Commerce and Entrepreneurship
Nursel Akdeniz, Saxion Nursel Akdeniz Docent orthopedagogiek Academie Mens & Maatschappij