Directeur Saxion Research & Graduate School

 • Locatie: Enschede / Deventer
 • Reageer voor: 29-04-2019

Deel vacature op:

Saxion Research & Graduate School bouwt voort op eerdere initiatieven om de organisatie van onderzoek, de invulling van de onderzoeksagenda en de verdere ontwikkeling van professioneel masteronderwijs binnen Saxion vorm te geven.

Saxion Hogeschool
Saxion is een University of Applied Sciences die met onderwijs en toegepast onderzoek oplossingen biedt voor vragen in de samenleving. Om maximale waarde te leveren aan student, werkveld en samenleving willen we de beste hogeschool van Nederland zijn.

Saxion heeft het streven een open en toegankelijke hogeschool te zijn. Met uitstekend onderwijs leiden wij voldoende studenten op voor de banen van nu en de toekomst. Waarbij kennis uit ons toegepast onderzoek aansluit bij de vraag uit de samenleving en onze regio versterkt. Wij bieden innovatief en interdisciplinair onderwijs, stimuleren een leven lang leren en inspireren tot ondernemerschap.

Living Technology is in onderwijs en onderzoek onze inhoudelijke focus. Hierbij gaat het om de wisselwerking tussen technologie en samenleving: het gaat niet alleen om het ontwikkelen van innovatieve producten en technieken, maar juist ook om onderzoek naar de impact van innovatieve technologie op mens en samenleving en vice versa. Uitgangspunten hierbij zijn: innovatieve technologie, maatschappelijke vraagsturing, co-creatie en interdisciplinair samenwerken. Binnen Living Technology richten we ons op de volgende drie onderzoeksgebieden (roadmaps): Areas & Living, Health & Wellbeing en Smart Industry. Op elk onderzoeksgebied is een leading lector aangesteld die voor het betreffende gebied op corporate niveau interdisciplinair onderzoek initieert. Meer informatie over onderzoek binnen Saxion vindt u hier.

Saxion Research & Graduate School
De Saxion Research & Graduate School (SRGS) is een relatief nieuwe organisatie-eenheid binnen Saxion. Zij bouwt voort op eerdere initiatieven om de organisatie van onderzoek, de invulling van de onderzoeksagenda  en de verdere ontwikkeling van professioneel masteronderwijs binnen Saxion vorm te geven. Dit is volledig in lijn met de verdere ontwikkeling in de richting van een University of Applied Sciences. De SRGS kent een kernformatie van ongeveer 5 medewerkers waaraan u direct leiding geeft. Het team bestaat uit (subsidie)adviseurs, beleidsmedewerkers en ondersteuning. Vanuit uw rol als Keteneigenaar onderzoek geeft u ook functioneel leiding aan diverse andere professionals die services verlenen aan de onderzoekers b.v. vanuit juridische zaken, financiën en de bibliotheek.  
Daarnaast heeft het College van Bestuur een Adviseur Onderzoek aangesteld, vanwege het feit dat onderzoek een belangrijk speerpunt is voor Saxion. Met deze adviseur werkt u intensief samen. U rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het College van Bestuur.    

Fulltime 1 fte = 36 uur                                                                                                                                                             

Bent u:

 • een strategisch leider vanuit de inhoud;
 • een persoonlijkheid die - soms tegenstrijdige - belangen van stakeholders met elkaar weet te verbinden en op een hoger plan weet te brengen;
 • iemand die zijn weg weet te vinden in complexe professionele organisaties en de vertaalslag kan maken van strategie naar uitvoering;
 • een pionier en innovator;
 • een stevige professional die handelt vanuit vertrouwen en partnerschap;
 • gepromoveerd wetenschapper met ervaring in het opzetten, organiseren en uitvoeren van langlopende, complexe interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s, bij voorkeur binnen één van de drie onderzoeksgebieden van Saxion (Areas & Living, Health & Wellbeing of Smart Industry)?

Heeft u:

 • een visie op - en ambitie om toegepast onderzoek, professioneel masteronderwijs en het promotiebeleid naar een hoger plan te tillen, zowel binnen als buiten Saxion;
 • ervaring met het initiëren en begeleiden van complexe veranderprocessen in een kennisintensieve omgeving;
 • ervaring met het faciliteren van professionals uit verschillende onderzoeksgroepen, het opzetten en verbeteren van masteronderwijs en het werken met promovendi;
 • een stevig relevant regionaal, nationaal en internationaal netwerk in het hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek, binnen overheden en het bedrijfsleven?

Dan gaat u (samen met academiedirecteuren, lectoren, course directors en de adviseur onderzoek):

 • met een compact en krachtig team Saxion nationaal en internationaal laten excelleren als University of Applied Sciences;
 • als trekker fungeren van Onderzoek & Ondernemerschap, één van de zes strategische lijnen van Saxion;
 • uitvoering geven aan de hogeschool-brede onderzoeksagenda van Saxion – zo veel mogelijk met partners in de regio;
 • praktijkgericht onderzoek verder ontwikkelen vanuit de Saxion visie “doeners met denkkracht”;
 • de kwaliteit, onderzoekscomponent en marktpositie van het professioneel masteronderwijs verbeteren;
 • het promovendibeleid nader vormgeven;
 • onderdeel uitmaken van het Saxion Directeuren Overleg.

Aanbod
Een aanstelling als Directeur 1. Het betreft een structurele functie. Aanvankelijk voor de duur van een jaar maar met de nadrukkelijke intentie deze – bij goed functioneren – om te zetten in een vast dienstverband. Uw salaris is, afhankelijk van uw kennis en ervaring, maximaal € 7.284,86 (schaal 15 - cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvangt u 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar teams.

Reageren?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 29 april 2019. Klik op de sollicitatiebutton rechts op deze pagina en vul het sollicitatieformulier in. De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 16 mei 2019 tussen 9.00 en 12.30 uur te Enschede. Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Meer informatie?
Tot en met 18 april 2019 kunt u met inhoudelijke vragen over de functie contact opnemen met Monique Stam, secretaris College van Bestuur en directeur HRM a.i. via telefoonnummer 06-10173489. Vragen over de selectieprocedure kunt u stellen aan Judith van Bruggen, Corporate Recruiter via telefoonnummer 06-45592776.

Vanaf 19 april 2019 kunt u met vragen, betreffende deze vacature, contact opnemen met Annelies Vis, HR-adviseur via telefoonnummer 06-10759570.

Acquisitie naar aanleiding van de vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld.

Overige vacatures

Collega's vertellen. Lees hun verhalen

Als je bij Saxion komt werken, krijg je er ruim 2.700 collega's bij. Maak hieronder kennis met een aantal van hen. Zo krijg je een goede indruk van hun werkzaamheden, lees je wat zij leuk vinden aan hun baan en hoe zij bijdragen aan uitstekend en inspirerend onderwijs!

Dick Mulder, Saxion Dick Mulder Docent Werktuigbouwkunde Academie Life Science, Engineering & Design
Karin Thomassen, Saxion Karin Thomassen Docent Bedrijfskunde Centrum voor Ondernemerschap
Marco Strijks, Saxion Marco Strijks Business developer School of Commerce and Entrepreneurship
Nursel Akdeniz, Saxion Nursel Akdeniz Docent orthopedagogiek Academie Mens & Maatschappij