Lector Strategisch HRM & Smart Industry

 • Locatie: Deventer / Enschede
 • Reageer voor: 28-05-2019

Deel vacature op:

Fulltime
1,0 fte = 36 uur

Ben je: 

 • gepromoveerd op het gebied van strategisch human resource management of bedrijfskunde;
 • aantoonbaar in staat om praktijkgericht onderzoek op te zetten in – passend bij de corporate onderzoeksagenda en voor het onderwijs relevante – projecten, die voor een belangrijk deel extern gefinancierd worden;
 • een verbinder van onderzoek en onderwijs en bedreven in het enthousiasmeren van studenten en docenten voor praktijkonderzoek;
 • een ambitieuze bouwer en een netwerker, die op een inspirerende wijze leiding geeft aan de resultaatverantwoordelijke kenniskringen;
 • een serieuze gesprekspartner voor het management van de Academie Mens & Arbeid?

En heb je:

 • ervaring met het leiden van praktijkonderzoek naar de effecten van technologie op arbeid en naar strategisch hrm dat hierop anticipeert;
 • interesse in en ervaring met het vormgeven van effectief en aantrekkelijk hrm in het (technisch) mkb;     
 • ervaring met het aanvragen en opzetten van onderzoeksprojecten die bijdragen aan vernieuwing van HRM onderwijs;
 • de drive en de eigenschap om docenten en studenten te inspireren voor praktijkonderzoek;
 • een relevant netwerk in de technieksector in Oost-Nederland en aantoonbare ervaring met het bijdragen aan de regionale en nationale human capital agenda middels praktijkproducten en wetenschappelijke publicaties;
 • affiniteit met techniek en technologie?

Dan ga je:

 • de onderzoeksgroepen Strategisch HRM en Smart Industry & Human Capital leiden en de onderzoekslijnen van beide groepen uitbouwen;
 • nieuwe onderzoeksprojecten opstarten in nauwe samenwerking met andere lectoren in het economisch en technisch domein die aansluiten op de Saxion Corporate onderzoeksagenda, het regionale bedrijfsleven, de nationale wetenschapsagenda en de relevante Europese onderzoeksprogramma’s;
 • werken aan het realiseren van ‘hrm labs’ waarin de onderzoekslijnen van het lectoraat en onderwijs stevig met elkaar verbonden worden en bijdrage leveren aan diverse onderwijsinnovatieprojecten bij de opleiding HRM;
 • het onderzoek van de lectoraten vertalen in producten, instrumenten en leergangen voor het (regionale) werkveld in samenwerking met AMA Transfer en het lectoraat Brain & Technology.

Jouw nieuwe werkomgeving De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten met de belofte "Get ready for a smart world" op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving. Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Saxion is een University of Applied Sciences die met onderwijs en toegepast onderzoek oplossingen biedt voor vragen in de samenleving. Om maximale waarde te leveren aan student, werkveld en samenleving, willen we de beste hogeschool van Nederland zijn. Het streven is een open en toegankelijke hogeschool te zijn. Met uitstekend onderwijs leiden wij voldoende studenten op voor de banen van nu en de toekomst. Waarbij kennis uit ons toegepast onderzoek aansluit bij de vraag uit de samenleving en onze regio versterkt. Wij bieden innovatief en interdisciplinair onderwijs, stimuleren een leven lang leren en inspireren tot ondernemerschap.

Binnen Saxion verzorgt de Academie Mens en Arbeid (AMA) beroepsgericht onderwijs op hbo- en post hbo- niveau op het gebied van Human Resource Management in Deventer en Enschede en Toegepaste Psychologie in Deventer. De AMA besteedt aandacht en tijd aan de kwaliteit van onderwijs, legt de nadruk op betrokkenheid met studenten en het collegiaal samenwerken in excellente teams.

De positie van lector aan een hogeschool is uitdagend en bijzonder interessant voor wetenschappers met een nadrukkelijke affiniteit voor toepassing van wetenschappelijke kennis. Anders dan in veel wetenschappelijke posities, heeft een lector de kans om wetenschappelijke kennis te verbinden met de handelingspraktijk van bedrijven en het werkveld, door deze daadwerkelijk bruikbaar te maken. Beide onderzoeksgroepen doen dit ook en hebben een aantal heel interessante projecten met bedrijven in uitvoering. Saxion profileert zich bovendien als een serieuze kennisinstelling, als university of applied science, met een sterke onderzoeksambitie die niet alleen nationaal maar ook internationaal wordt vorm gegeven in duidelijke programmalijnen op corporate niveau, mede aangestuurd vanuit haar Saxion research and graduate school. Dan gaat het om het strategische thema Living Technology, waarin technologie centraal staat en de impact die dit heeft op grote maatschappelijke thema’s. De beide onderzoeksgroepen zijn daarop goed aangesloten en maken nadrukkelijk de verbinding met dit corporate onderzoek, bijvoorbeeld in projecten rond de implementatie van cobots in productieomgevingen en in een (NWO) project rond leergemeenschappen met installatiebedrijven op het thema energietransitie.

Lectoraten Smart Industry & Human Capital en Strategisch Human Resource Management
De samensmelting van diverse technologische ontwikkelingen heeft grote effecten op arbeid, skills van medewerkers en hr praktijken. De lectoraten Smart Industry & Human Capital en Strategisch Human Resource Management doen praktijkonderzoek naar het identificeren van deze effecten en de uitdagingen en gevolgen die daaruit voortvloeien voor HR(D) praktijken. Wij doen dat op basis van stevige wetenschappelijke kennis, vertaald in publicaties en producten voor het werkveld (bedrijven en HR professionals), die direct samenhangen met de leerlijnen van de opleidingsspecialisaties HRM, HRD en IHRM en bijdragen aan de kennisontwikkeling van docenten.

Het lectoraat Smart Industry & Human Capital is ondergebracht bij de Academie Mens en Arbeid maar opereert academie overstijgend in het front van de kennis op het gebied van Human Capital, workplace innovation en job design enerzijds, en organisatie inrichting en productieprocessen anderzijds. We onderzoeken de effecten van technologische ontwikkelingen op arbeid en ontwikkelen praktijkkennis om mens en technologie optimaal te laten samenwerken. We doen dat op drie domeinen in het strategische speerpunt Smart Industry. Ten eerste flexibele productie automatisering, waar we de optimale samenwerking van mens en cobots onderzoeken. Ten tweede Smart factories waar we de effecten van slimme machines op arbeidsinhoud onderzoeken. Het derde domein is de verschuiving van productie naar dienstverlening (servitization) en de effecten daarvan op arbeid. De primaire uitdaging voor dit jonge lectoraat ligt in het uitbouwen van de onderzoekslijnen met nieuwe, extern gefinancierde projecten in samenwerking met andere lectoraten binnen de Smart Industry poot van de corporate onderzoeksagenda van Saxion. Meer informatie over dit lectoraat vind je hier.

Het lectoraat Strategisch Human Resource Management doet onderzoek naar HRM en HRD beleid en de instrumentatie daarvan in bedrijven. Het lectoraat opereert in het hart van de Academie Mens en Arbeid. De onderzoekslijnen zijn nauw verbonden met het HRM onderwijs en de regionale human capital agenda. De eerste onderzoekslijn betreft ‘slimme banen’ die medewerkers in staat stellen tijdens het werk te leren en zich te blijven ontwikkelen. Een tweede onderzoekslijn ontwikkelt innovatieve strategische HRM kennis en bijbehorende producten (games, simulaties, onderwijsmodules) voor bedrijven, professionals en opleidingen. De derde onderzoekslijn onderzoekt de (regionale) technische arbeidsmarkt en ontwikkelt samenwerking tussen bedrijven in learning communities en goede aansluiting tussen techniekonderwijs en bedrijfsleven. Een vierde onderzoekslijn is specifiek gericht op effectieve en aantrekkelijke hrm praktijken in het (regionale, technische) mkb. De primaire uitdaging van dit lectoraat ligt de komende jaren in het vormgeven van labs waarin onderzoek en onderwijs nauw wordt uitgelijnd (Saxion onderwijsmodel) en het aansturen en beheersen van het grote aantal nieuwe projecten dat recent is opgestart. Meer informatie over dit lectoraat vind je hier.

Wat bieden wij?
Een aanstelling als Lector 2. De functie is eerst voor de duur van een jaar met een optie op verlenging tot een maximum van in totaal zes jaar, met tussenevaluties en uiteindelijk een eindevaluatie. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 7.284,86 (schaal 15- cao hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een dertiende maand. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 28 mei 2018 via het formulier achter de sollicitatiebutton rechts op deze pagina en vul het sollicitatieformulier in.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Wil je meer informatie over de functie?
Dan kun je terecht bij Caroline van de Molen (directeur academie Mens & Arbeid) via 06-51597136.

Acquisitie naar aanleiding van de vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld

Overige vacatures

Collega's vertellen. Lees hun verhalen

Als je bij Saxion komt werken, krijg je er ruim 2.700 collega's bij. Maak hieronder kennis met een aantal van hen. Zo krijg je een goede indruk van hun werkzaamheden, lees je wat zij leuk vinden aan hun baan en hoe zij bijdragen aan uitstekend en inspirerend onderwijs!

Dick Mulder, Saxion Dick Mulder Docent Werktuigbouwkunde Academie Life Science, Engineering & Design
Karin Thomassen, Saxion Karin Thomassen Docent Bedrijfskunde Centrum voor Ondernemerschap
Marco Strijks, Saxion Marco Strijks Business developer School of Commerce and Entrepreneurship
Nursel Akdeniz, Saxion Nursel Akdeniz Docent orthopedagogiek Academie Mens & Maatschappij